Joosje Klerks

 

Als student consultant ondersteun ik de adviseurs van Horvat & Partners in verschillende projecten. Deze ondersteuning bestaat onder andere uit het uitvoeren van data- en documentenanalyses, verslaglegging van interviews en werksessies, en verscheidene interne functies.

Het werk voor Horvat is uitdagend en veelzijdig door het grote scala aan vraagstukken. Deze vergen een combinatie van technisch inhoudelijke, bestuurlijke en financiële inzichten en oog voor de verschillende belanghebbenden die een rol spelen in het project. De veelzijdigheid binnen mijn werk en de directe impact op de praktijk vormen een mooie en leerzame aanvulling op mijn studie Waterbouwkunde aan de TU Delft.

De komende tijd houd ik mij onder andere bezig met het toetsen van de kostenraming van de Openbaar Vervoerterminal Amsterdam Zuid en een advies over het capaciteitsmanagement van Rijkswaterstaat voor waterveiligheid. In deze grote projecten kan ik zowel mijn analytische denkwijze als de vakkennis uit mijn studie goed toepassen.