Leon Brok

Naast mijn master Waterbouwkunde op de TU Delft werk ik één of enkele dagen per week als student consultant bij Horvat & Partners. Daarbij ondersteun ik de adviseurs met hun projecten door het uitvoeren van documentenanalyses, data-analyses en het bijwonen en verslagleggen van interviews met opdrachtgevers. Zo heb ik bijgedragen aan een procestoets op de beëindiging van de bestuursovereenkomst van de Uithoflijn in Utrecht en ondersteuning geboden bij het opstellen van advies over de vergoedingsmethodiek van de interne kosten bij ProRail. Daarnaast houd ik mij bezig met interne kwesties zoals het maken van planningen, bemensing van het secretariaat en het administreren van de bedrijfsfinanciën. 

Tijdens mijn studie leer ik veel over de theoretische principes van verschillende techniekvelden. Die kennis kan ik goed gebruiken bij mijn werk als student consultant. Daarnaast heb ik bij Horvat ook kennis leren maken met de bestuurlijke en economische aspecten van het civieltechnische vakgebied. Wanneer is een kostenraming van een project voldoende onderbouwd? Hoe ga je om met politiek-bestuurlijk gevoelige informatie? Wanneer zijn technische risico’s van een project voldoende beheerst? Ook die onderwerpen vind ik interessant en heb ik in korte tijd veel over kunnen leren. De (technische) details van projecten verschillen enorm, maar er geldt meestal wel één overkoepelende doelstelling: het zo efficiënt mogelijk inzetten van publieke middelen bij de realisatie van grote infrastructurele projecten.