Rob Theunissen

"Bijzondere vraagstukken spreken mij aan, net zo lang puzzelen totdat het probleem duidelijk is en de oplossing gevonden is."

"Ik ben betrokken bij alle typen projecten die bij ons bureau voorbij komen. Vooral projecten die vragen om een nieuwe aanpak spreken mij aan: non-routine opdrachten, waarbij we geen standaardrecept kunnen volgen. Dat betekent diep graven en uiteenlopende experts betrekken om kennis van verschillende vakgebieden bij elkaar te brengen"

Rob is een analytische denker, rustig maar vasthoudend, en zet door om de gevraagde antwoorden te vinden. Hij is goed bekend met het analyseren van processen en  veiligheidsvraagstukkenen heeft veel ervaring met (kwantitatieve) risicoanalyses. Daarnaast is hij sterk in het visualiseren en samenvatten van complexe gegevens in heldere en gestructureerde informatie. Hij doet daarnaast veel incidentanalyses, onder meer voor Rijkswaterstaat, ProRail, NS en waterschappen. Daarbij ziet Rob het als uitdaging om in een korte tijd een helder en correct beeld te reconstrueren uit een complexe en diverse set informatie. Rob studeerde civiele techniek in Delft en studeerde af op het gebied van waterbouwkunde en probabilistisch ontwerp.

T 06 1357 7772
E rob.theunissen@horvat.nl

Bekijk mijn profiel op linkedin