Orson Tieleman

"Tot in detail ingaan op processen en de theorie en daarbij zoeken naar praktische en doelmatige oplossingen, levert de mooiste resultaten op."

“Bij Horvat werken wij steeds aan complexe, non-routine vraagstukken, waarbij we met veel informatie in een relatief korte tijd tot de kern moeten komen. Dit maakt ons werk uitdagend en interessant en vraagt om een doelmatige en praktische aanpak. Bij mijn promotieonderzoek aan de TU Delft kan ik nog dieper ingaan op achterliggende processen en het ontwikkelen van nieuwe oplossingen. Juist deze combinatie van onderzoek en werken als consultant helpt mij om kritisch te analyseren, maar wel realistische en doelmatige aanbevelingen te geven. Dat ik daarmee kan bijdragen aan enkele van de grootste civieltechnische projecten in Nederland, is heel inspirerend.”

Orson is afgestudeerd op het gebied van waterbouwkunde en dynamica van constructies aan de TU Delft. Hij is analytisch sterk, nauwkeurig en resultaatgericht. Bij Horvat & Partners heeft hij onder andere gewerkt aan toetsingen van risicoprofielen en aanbestedingsdossiers van civieltechnische projecten, zoals Project Afsluitdijk en Project Ring Utrecht. Bij zijn promotieonderzoek werkt hij aan het ontwikkelen van een algemene ontwerpmethodiek voor het dynamische gedrag van sluisdeuren. Dit doet hij onder andere in samenwerking met het project Afsluitdijk, dat behoefte heeft aan meer inzicht in trillingen door golfklappen en van de pompen in de spuisluizen. 

T 06 4300 5492
E orson.tieleman@horvat.nl

Bekijk mijn profiel op linkedin