Maarten van de Voort

"Ook bij mensenwerk moeten beslissingen gemaakt worden op basis van feiten en de juiste analyse."

"Als je niet met juiste argumenten kunt onderbouwen waarom je iets doet, ben je in een groot project verkeerd bezig. Ook bij mensenwerk moeten beslissingen gemaakt worden op basis van feiten en de juiste analyse. Ik help opdrachtgevers daarbij door de belangrijke informatie te verzamelen, kritisch te beoordelen, en in een heldere analyse terug te geven. Dit is het startpunt voor echte verbetering."

Maarten is een geroutineerde lead auditor. Hij toetst onder meer op het gebied van projectbeheersing, kwaliteitszorg, en veiligheid. Hij heeft veel ervaring met certificeringtrajecten, onder meer in het kader van ISO 9001. Wat Maarten onderscheid van een typische auditor is zijn kritische vermogen en drang tot verbeteren: het toetsen aan de norm en rapporteren van afwijkingen is slechts het startpunt voor een traject om de opdrachtgever echt verder te helpen. Hij werkt bij Horvat & Partners aan uiteenlopende audits; de hoofdmoot ligt echter op het gebied van tunnels en ondergronds bouwen. Onder meer is hij als auditcoördinator betrokken bij het Auditprogramma Tunnels dat Horvat & Partners samen met AT Osborne uitvoert voor de grote tunnelprojecten van RWS.

Maarten werkte onder meer bij RAND Europe en bij zijn eigen consultancy bureau Stratelligence. Hij schreef in deze hoedanigheid meerdere publicaties op het gebied van asset management en onderhoud en evalueerde op verzoek van de Tweede Kamer de keuze voor de opvolger van de F16. Maarten studeerde Civiele Techniek in Delft.

T 06 2896 0999
E maarten.vandevoort@horvat.nl

Bekijk mijn profiel op linkedin

Maarten