Han Vrijling

"Ik vind het mooi om, samen met u, schijnbaar onoplosbare vraagstukken toch op te lossen. Vroeger waren dat vooral technische vraagstukken, tegenwoordig zitten er veel meer belangen aan tafel."

"Ik ben een in Delft opgeleide waterbouwkundige van de oude stempel. Bij Rijkswaterstaat beleefde ik een prachtige tijd toen we samen de Oosterscheldekering bouwden. Zoals we vroeger projecten aanpakten en problemen oplosten, dat gaat tegenwoordig niet meer. Er zitten nu veel meer belangen aan tafel. Dat maakt het werk er voor de uitvoerende mensen er niet makkelijker op, maar wel interessanter."

Han Vrijling is directeur van Horvat & Partners. Hij is emeritus hoogleraar Waterbouwkunde aan de TU Delft en een bekend gezicht in de internationale waterbouwkunde. Han is thuis in de beheersing van technisch complexe projecten met grote risico’s. Zo is hij onder andere adviseur van het project Noord/Zuidlijn als lid van de commissie Veerman. Han wordt gedreven door het streven naar een optimale oplossing. Hij streeft naar de inzet van objectieve, krachtige  en bewezen methoden als kosten-baten analyse, probabilistische analyse van planningen en ramingen en kwantitatieve risicoanalyse. Daarnaast is hij inhoudelijk betrokken bij projecten zoals een veiligheidsanalyse van een metrovoertuig, of de modellering van het dynamische gedrag van een balgstuwkering. 

Han is lid van de Raad van Arbitrage en voorzitter van de stichting Postacademisch Onderwijs (PAO). Han is opgeleid als ingenieur aan de TU Delft én als econoom in Rotterdam en werkte bij Rijkswaterstaat aan een van Nederlands grootste publieke werken, de Deltawerken, waar hij onder andere nauw betrokken was bij het ontwerp en de realisatie van de Oosterscheldekering en de Maeslantkering.

T 010 281 0334
E han.vrijling@horvat.nl

Bekijk mijn profiel op linkedin