Bandi Horvat

"De externe blik dwingt mensen en organisatie om scherp en objectief knelpunten onder ogen te zien en aan te pakken."

"Toen ik voor het eerst vanuit Hongarije naar Nederland kwam had ik niet kunnen dromen dat mijn carrière zo zou verlopen. Ik studeerde in Delft, werkte eerst voor Gemeentewerken Rotterdam en daarna jarenlang voor Shell. Uiteindelijk mocht ik als eerste hoogleraar Ondergronds Bouwen aan de TU dit vakgebied in Nederland mede vorm geven. In deze baan combineerde ik mijn kennis en ervaring op het gebied van geotechniek en tunnelbouw (opgedaan bij Gemeentewerken Rotterdam), mijn ervaring met projecten in het buitenland (opgedaan bij Shell) en mijn academische achtergrond op het gebied van geotechniek, ingenieursgeologie en ontwerpen van veiligheidsgevoelige faciliteiten. Nog steeds beleef ik enorm veel plezier aan mijn werk op dit terrein."

Bandi Horvat is oprichter van Horvat & Partners en senior adviseur. Bandi startte circa 18 jaar geleden zijn advieswerkzaamheden waaruit Horvat & Partners is ontstaan. Bandi wordt gedreven door de drang om civiele projecten beter te laten lopen, door zijn Shell-ervaring toe te passen in deze complexe projecten. Onder meer hamert hij op het belang van externe kwaliteitsborging: de externe blik dwingt mensen en organisatie om scherp en objectief knelpunten onder ogen te zien en aan te pakken. Bandi Horvat treedt daarnaast op als expert in de rechtbank bij bijvoorbeeld geschillen over zakkingen in de ondergrond, en adviseert op het gebied van wegtunnels onder meer Rijkswaterstaat, burgemeesters, en de Tweede Kamer.

Bandi is emeritus hoogleraar Ondergronds Bouwen aan de TU Delft. Daarvoor werkte hij 15 jaar bij Shell als toezichthouder op buitenlandse uitvoeringsprojecten, en daarvoor 15 jaar als manager bij Gemeentewerken Rotterdam. Bandi Horvat groeide op in Hongarije.

T 010 281 0334
E bandi@horvat.nl