Advies

Advies is een breed begrip, dat we afhankelijk van uw behoefte op vele manieren kunnen invullen.

Wij treden bijvoorbeeld op als sparring partner van uw organisatie op het gebied van projectbeheersing, kwaliteitsmanagement, risicomanagement, samenwerking en strategie. Hierbij hebben we op een informele manier contact met projectmanagers en hun staf over de te volgen koers, de actuele risico’s en de voortgang van het project. In de gesprekken die we voeren maken we de ervaringen uit honderden uitvoeringsprojecten toegankelijk. We doen dit periodiek of naar aanleiding van specifieke vragen.

Ook is het mogelijk om ter ondersteuning van uw proces periodiek voortgangsrapportages of andere producten te laten toetsen. Wij presenteren dan concrete aanbevelingen in een bondige notitie.

Tot slot wisselen we graag met u van gedachten over vragen op uiteenlopende specialistische terreinen, bijvoorbeeld op het gebied van externe veiligheidscontouren, nieuwe wetgeving op het gebied van geluid, probabilistische ramingen, of één van de vele andere op deze site genoemde onderwerpen. 

 

Klik hier voor onze referentieprojecten in deze categorie. Neem voor meer informatie over onze mogelijkheden contact op met Maarten van de Voort