Nieuwe stagiair

Nieuwsbericht gepubliceerd maart 2017

Sinds kort loopt Chris Heuberger stage bij Horvat & Partners. 

Chris studeert aan de TU Delft, faculteit Civiele Techniek, afstudeerrichting waterbouwkunde. Chris werkt mee aan verschillende lopende projecten en voert daarnaast een verkennende studie uit naar de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken in een schutsluis. 

Chris, van harte welkom en doe je best!