lalalala

Referentieprojecten

Product Werkveld Jaar
Review windmolens bij waterkeringen Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft conceptbeleid opgesteld voor vergunningen voor het plaatsen en onderhouden van windmolesn nabij primaire waterkeringen. Op verzoek van het waterschap hebben wij een review uitgevoerd op het conceptbeleid voor windmolens nabij waterkeringen. lees meer
Onderzoek noodmaatregelen Rivierenland Een aantal dijkvakken langs de Waal kent een hoogtetekort. Een mogelijk oplossing is de toepassing van tijdelijke noodmaatregelen. Ons is gevraagd om voor drie representatieve dijkvakken uit het totale tracé te toetsen of het inzetten van noodmaatregelen een effectieve mogelijkheid is om het hoogtetekort op te lossen.  lees meer
bron: rws.nl
Advies risicoprofiel Ring Utrecht In opdracht van Rijkswaterstaat hebben wij een advies gegeven over het technische risicoprofiel van het project A27/A12 Ring Utrecht . Hiertoe hebben wij nog onbekende risico’s van de deelprojecten geïdentificeerd en beheersmaatregelen opgesteld.  lees meer

1 2 3 | Volgende >