Onafhankelijk onderzoek

Incidentenonderzoeken

In het beheer en de operatie van infrastructuur doen zich incidenten voor, die vaak meteen in de publieke belangstelling staan. Wilt u de oorzaken van een incident of (bijna) ongeval weten? Wij onderzoeken deze en doen aanbevelingen om verbeteringen aan te brengen of om herhaling te voorkomen. Hierbij kijken wij naar technische, procedurele, juridische en organisatorische aspecten van het incident. Bij de analyse van incidenten zijn doorgaans vele experts betrokken, ieder vanuit zijn eigen discipline. Meestal is er niet te weinig kennis, maar is deze niet op de juiste plek. Horvat & Partners integreert de informatie die in de verschillende lagen van uw organisatie beschikbaar is, rangschikt de informatie, en presenteert een analyse met concrete aanbevelingen aan managers en betrokkenen.

Veiligheidsonderzoeken

Veiligheidsvraagstukken zijn voor u als opdrachtgever regelmatig aan de orde. Het gaat dan bijvoorbeeld om interne en externe veiligheid voor spoortunnels en wegtunnels, of over faalkansen in spoorvervoersystemen. Horvat & Partners voert veiligheidsanalyses uit, eventueel met de inzet van externe deskundigen. We integreren technische, juridische en bestuurlijke randvoorwaarden in een afgewogen advies. Zo beoordelen we bijvoorbeeld veiligheidsconcepten voor tunnels en (ondergrondse) stations, maar ook de betrouwbaarheid van stormvloedkeringen. Ook begeleiden we werkgroepen integrale veiligheid in grote uitvoeringsprojecten. 

 

Klik hier voor onze referentieprojecten in deze categorie. Neem voor meer informatie over onze mogelijkheden contact op met Han Vrijling.