Audits en evaluaties

Wilt u weten of u qua tijd, geld en kwaliteit op schema ligt, hoe u er voor staat op een specifiek onderwerp, of het ontvangen plan inderdaad optimaal is, of hoe het volgende keer beter kan? Dit zijn vragen die we beantwoorden met een audit, evaluatie, second opinion of review. Daarmee beoordelen wij als externe partij een aspect, organisatie, systeem of proces aan de hand van een van te voren vastgesteld referentiekader. Het referentiekader is afgestemd op de specifieke vraag. 

Audit

Wilt u weten waar u staat? Met een audit geven we inzicht, door een standopname te toetsen aan het referentiekader. Met aanbevelingen geven we richting aan verbetering. Audits kunnen verschillende thema’s belichten, zoals veiligheid, projectbeheersing of kwaliteitsborging. De audit wordt een extra sterk instrument als deze periodiek terugkomt, op een vastgesteld onderwerp. Dit is dé manier om snel en doeltreffend te verbeteren: de voortgang wordt meetbaar, en de externe blik confronteert management en medewerkers direct met successen en tegenvallers. Externe audits zijn dan ook onmisbaar in verbeterprocessen.

Evaluatie

Wilt u weten hoe het ging, en wat u daarvan kan leren? Evaluaties volgen meestal na afloop van een project, bijvoorbeeld over het verloop van een aanbestedingsprocedure, of de effectiviteit van beleid en wet- en regelgeving. In een evaluatie wordt geleerd van successen en fouten uit het verleden, en deze informatie wordt vastgelegd. Ook als projectmedewerkers alweer zijn begonnen aan een nieuwe klus, is de informatie nog beschikbaar. Dit presenteren we in de vorm van geleerde lessen en aanbevelingen voor toekomstige projecten.

Second opinion en review

Heeft u behoefte aan een onafhankelijke en deskundige blik? Op cruciale momenten in projecten, zoals faseovergang of kredietaanvraag, voeren we een inhoudelijke beoordeling uit van bijvoorbeeld een aanpak, ontwerp, kostenraming, planning of risicodossier. Onderdeel kan zijn het ter vergelijking opstellen van een alternatief plan, (globale) planning of tegenraming. Hierbij kunnen we beschikken over een netwerk van ervaren kostenramers en planners uit de relevante disciplines. Vaak ondersteunt een second opinion of review de bestuurlijke besluitvorming, bijvoorbeeld bij verstrekking van kredieten. Ook tussentijds kan een second opinion of review richting geven aan verbetering.

Een bijzonder moment is de overdracht van een groot project naar de lijn. Wij ondersteunen u als projectorganisatie of als opdrachtgever door te beoordelen of het project is afgerond, en of decharge kan worden verleend. Daarnaast inventariseren we de taken die moeten worden overgedragen aan de beheerorganisatie, en of de beheerorganisatie voldoende is ingericht en toegerust om deze taken te vervullen. 

 

Klik hier voor onze referentieprojecten in deze categorie. Neem voor meer informatie over onze mogelijkheden contact op met Maarten van de Voort.