Referentieprojecten

Product Werkveld Jaar
Bron: spoorpro.nl
Evaluatie Beheer en instandhouding Betuweroute Per 1 juli 2015 is de exploitatie van de Betuweroute door Keyrail beëindigd en overgenomen door ProRail. Vanwege deze beëindiging had Keyrail behoefte aan een objectieve evaluatie en vaststelling van de invulling van haar taak in de periode dat zij voor de exploitatie verantwoordelijk was en de resultaten daarvan. lees meer
Bron: rws.nl
Integrale toets eisenspecificatie Afsluitdijk RWS heeft in het kader van het project Afsluitdijk een contractdossier opgesteld met een groot aantal eisen. In opdracht van de projectorganisatie hebben wij een inhoudelijk toets op de eisenspecificatie uitgevoerd. lees meer
Review windmolens bij waterkeringen Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft conceptbeleid opgesteld voor vergunningen voor het plaatsen en onderhouden van windmolesn nabij primaire waterkeringen. Op verzoek van het waterschap hebben wij een review uitgevoerd op het conceptbeleid voor windmolens nabij waterkeringen. lees meer

1 2 3 | Volgende >